Гепатит а в д с е

Лабораторна діагностика гепатитів А, В, Д, С, Е

1000. В епідеміології якого з вірусних гепатитів спостерігається виражена сезонність?

1001. Основним шляхом передачі гепатиту А є:

1002. Вірус гепатиту А належить до родини:

1003. Вірус гепатиту А належить до роду:

1004. Резистентність вірусу гепатиту А до факторів оточуючого середовища складає:

А. Нестійкий до високої температури, до низької температури, до дії хлору

В. Нестійкий до високої температури, до дії хлору, добре витримує низькі температури

С. Стійкий до високої температури, до низької температури, нестійкий до дії хлору

Д. Стійкий до високої температури, нестійкий до низької температури і до дії хлору

Е. Стійкий до високої і низької температури, до дії хлору

1005. У які періоди захворювання хворий на вірусний гепатит А є найбільш небезпечним як джерело інфекції:

А. Наприкінці інкубаційного періоду

В. У розпал хвороби з періодом жовтяниці

С. У кінці інкубаційного періоду і у розпал хвороби до появи жовтяниці

Д. У кінці інкубаційного періоду і у розпал хвороби з періодом жовтяниці

Е. У кінці інкубаційного періоду, протягом усієї хвороби

1006. Вхідними воротами для вірусу гепатиту А є:

В. Слизова оболонка кишкового тракту

С. Слизова оболонка статевих шляхів

Е. Слинні залози

1007. Вірусним гепатитом А уражаються здебільшого:

В. Дорослі віком понад 30 років

С. Люди молодого і середнього віку (15-30 років)

Е. Вікової залежності не існує

1008. Механізм дії збудника на гепатоцити і клінічний перебіг вірусного гепатиту А становить:

А. Має пряму цитопатичну дію на гепатоцити, характерні важкі форми хвороби – блискавичні або хронічні з раннім формуванням цирозу печінки

В. Має пряму цитопатопатичну дію на гепатоцити, найчастіше захворювання закінчується повним одужанням

С. Механізм дії на гепатоцити не з’ясований, 50% усіх форм гепатиту переходить у хронічну форму, часто це призводить до цирозу і раку печінки

Д. Механізм дії на гепатоцити не з’ясований, характерний тяжкий перебіг інфекції, особливо у вагітних жінок

Е. Має імунологічно опосередковану дію на гепатоцити, часто розвивається хронічне носійство у вигляді персистуючого або хронічно активного гепатиту, а також безсимптомно

1009. В інфекційну лікарню госпіталізований пацієнт із вірусним гепатитом А. Які антитіла будуть синтезуватися першими у відповідь на розмноження цього вірусу?

1010. У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, що зв’язують з водним фактором. Який вірус міг бути причиною цього спалаху?

Е. Гепатиту ні А, ні В

1011. У лабораторію доставлено три зразки сироватки крові: хворого на хронічний гепатит В, перехворілого на гепатит В и хворого з безсимптомним перебігом гепатиту В. Який антиген буде виявлятися у всіх зразках?

Д. HВcАg і HВeАg

Е. HВcАg і HВsАg

1012. Основний шлях передачі вірусу гепатиту дельта:

1013. Основний шлях передачі вірусу гепатиту Е:

1014. Основний шлях передачі вірусу гепатиту С:

1015. Збудник гепатиту Д. (дельта-агент) є дефектним вірусом, що може реплікуватися лише в клітинах, вже інфікованих одним із перерахованих вірусів.

А. Вірусом гепатиту В

В. Вірусом гепатиту А

С. Вірусом Епштайне-Барр

Д. Вірусом гепатиту Е

Е. Вірусом імунодефіциту людини

1016. У зв’язку з важким перебігом гепатиту, пацієнту призначене обстеження з метою виявлення агента-супутника, що ускладнює основне захворювання. Вкажіть цей агент.

А. Вірус гепатиту С

С. Вірус гепатиту G

Д. Верус гепатиту Е

1017. Основний шлях передачі вірусу гепатиту В:

1018. У лікарню доставлений хворий після автомобільної катастрофи. Йому варто зробити переливання крові. За допомогою якої реакції можна перевірити донорську кров на наявність антигену вірусу гепатиту В?

А. Реакція гальмування гемаглютинації

В. Імуноферментний аналіз

С. Реакція гальмування гемадсорбції

Д. Реакція непрямої гемаглютинації

Е. Реакція зв’язування комплементу

1019. Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров?

А. Вірусу гепатиту А

С. Вірусу гепатиту В

Д. Вірусу гепатиту Е

1020. Антигенна структура вірусу гепатиту В складається з антигенів:

А. HВаАg, HВbАg, HВсАg

В. HВаАg, HВсАg, HВsАg

С. HВсАg, HВеАg, HВ.sА.g

Д. HВаАg, HВсАg, HВdАg

Е. HВаАg, HВеАg, HВsАg

1021. HВsАg у інфікованого на вірусний гепатит В міститься в:

А. Випорожненнях хворого

С. Слизу з носоглотки

Е. Усіх біологічних рідинах організму

1022. Резистентність вірусу гепатиту В до факторів навколишнього середовища складає:

А. Нестійкий до високої і низької температури, до дезінфікуючих засобів

В. Нестійкий до високої температури, до дезінфікуючих засобів, добре витримує низькі температури

С. Стійкий до високої і низької температури, до дії дезінфікуючих засобів

Д. Стійкий до високої температури, нестійкий до низької температури і до дії дезінфікуючих засобів

Е. Стійкий до високої і низької температури, нестійкий до дезінфікуючих засобів

1023. Вхідними воротами для вірусу гепатиту В є:

А. Слизова оболонка дихальних шляхів

С. Слизова оболонка статевих органів

1024. Хворий на гепатит В небезпечний як джерело інфекції в:

А. Кінці інкубаційного періоду

В. Кінці інкубаційного періоду, розпал хвороби до появи жовтяниці

С. Кінці інкубаційного періоду, розпал хвороби з періодом жовтяниці

Д. Розпал хвороби з періодом жовтяниці

Е. Кінці інкубаційного періоду, протягом усієї хвороби

1025. Вірусним гепатитом В уражаються здебільшого:

А. Діти до 14 років

Д. Люди старшого віку (понад 60 років)

1026. Механізм дії збудника на гепатоцити і клінічний перебіг вірусного гепатиту В становить:

А. Має пряму цитопатичну дію на гепатоцити, характерні тяжкі форми хвороби – блискавичні або хронічні з раннім формуванням цирозу печінки

В. Має пряму цитопатогенну дію на гепатоцити, найчастіше захворювання закінчується повним одужанням

С. Механізм дії на гепатоцити не з’ясований, характерно тяжкий перебіг інфекції, особливо у вагітних жінок

Д. Механізм дії на гепатоцити не з’ясований, 50% усіх форм гепатиту переходить у хронічну форму, часто це призводить до цирозу і раку печінки

1027. Найбільш чутливим методом для індикації HВsАg є:

А. Реакція преципітації в гелі

В. Зустрічний імуноелектрофорез

С. Реакція пасивної гемаглютинації

Д. Реакція гальмування гемаглютинації

Е. Імуноферментний аналіз

1028. Вірусним гепатитом Е уражаються здебільшого:

В. Люди молодого і середнього віку (15-30 років)

С. Дорослі віком понад 30 років

1029. РНК-геномні віруси спричинюють:

А. Натуральну віспу

В. Вітряну віспу

1030. При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В в останні роки визначають наявність вірусної ДНК в крові хворого. За допомогою якої з перерахованих реакцій це встановлюють?

А. Ланцюгової полімеразної реакції

В. Реакції непрямої гемаглютинації

С. Реакції зв’язування комплементу

Д. Імуноферментного аналізу

Е. Реакції гальмування гемаглютинації

1031. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати високочутливі методи. Яку із наведених реакцій варто застосувати із зазначеною метою?

А. Твердофазний імуноферментний аналіз

С. Непряма гемаглютинація

Д. Зв’язування комплементу

1032. В інфекційне відділення поступила хвора з ознаками ураження печінки, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу “вірусний гепатит В”?

А. Виявлення HВs-антигену в сироватці крові

В. Вірусологічне дослідження фекалій

С. Вірусологічне дослідження сечі

Д. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)

Е. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансамілази та ін.)

1033. При обстеженні донора, який тривалий час не здавав кров, методом ІФА виявлені анти-НВs антитіла. Про що свідчить у даному випадку позитивний результат ІФА?

А. Гострий гепатит В

В. Перехворів на гепатит В

Е. Хронічний гепатит С

1034. У сироватці крові при постановці імуноферментної реакції був виявлений HВs-антиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?

В. Вірусний гепатит А

С. Вірусний гепатит В

1035. Пацієнта госпіталізували з попереднім діагнозом: гепатит В. Для діагностики захворювання здійснена постановка серологічної реакції, що базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно пов’язаного з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?

А. Реакція зв’язування комплементу

В. Радіоімунний метод

С. Реакція імунофлуоресценції

Д. Імуноферментний аналіз

Е. Реакція імобілізації

1036. В геном вірусу вісповакцини був інтегрований ген вірусу гепатиту В, що відповідає за утворення HВsАg. Рекомбінантний вірус планується використовувати як препарат для щеплення. До якого типу належить отримана вакцина?

1037. У хворого з жовтяницею отримані такі дані лабораторного обстеження:

HВsАg — , НВеАg — , анти НВs(IgМ) – , анти НВs(IgG) + , НСсАg +. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?

А. Рецидив гепатиту В

С. Хронічний гепатит В з низькою реплікативною активністю

Д. Гепатит С, в анамнезі — гепатит В

Е. Повторне зараження гепатитом В

1038. Дослідження донорської крові на HВs антиген не повністю усуває проблему посттрансфузійних гепатитів. Який з перерахованих вірусів найбільш ймовірно може бути причиною посттрансфузійних гепатитів, не пов’язаних з вірусом гепатиту В?

А. Вірус гепатиту Е

В. Вірус гепатиту А

С. Вірус гепатиту С

Д. Вірус Епштейна-Барр

1039. Хворий обстежується за клінічними показниками. Були проведені дослідження по

діагностиці вірусних гепатитів. В сироватці крові були виявлені тільки антитіла до HВsg. Про що свідчить такий позитивний результат?

А. Перенесений гепатит В

В. Гострий гепатит В

С. Гострий гепатит С

Д. Хронічний гепатит В

1040. Через місяць після повернення з літнього табору в інфекційне відділення була доставлена дитина зі скаргами, на підставі яких лікарем поставлений діагноз «вірусний гепатит А?». Який найбільш вірогідний механізм зараження вірусним гепатитом А у цієї дитини?

1041. При дослідженні крові донора було виявлено один з маркерів гепатиту В. Виявлення якого з маркерів цього гепатиту не дозволяє застосовувати донорську кров для гемотрансфузії?

1042. У хворого М., який поступив до інфекційного відділення зі скаргами на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 38 С, жовтяницею. Враховуючи, що кілька місяців тому хворому було проведено переливання крові, лікар запідозрив вірусний гепатит В. Якi основнi методи лабораторної дiагностики гепатиту В?

А. Серологічна та генодіагностика

В. Видiлення вiрусу на культурі клітин та ідентифікація за ЦПД

С. Виявлення віріонів в крові при електронній мікроскопії

Д. Видiлення вiрусу на лабораторних тваринах в РВН

Е. Виділення вірусу на курячому ембріоні

1043. При перевірці крові від одного з донорів було встановлено наявність HВsАg. При цьому донор повідомив, що нещодавно проходив лікування з парентеральним введенням інфузійних розчинів. Оцініть якість крові від такого донора для переливання.

А. Можна використовувати тільки еритроцитарну масу

В. Кров можна використовувати для переливання

С. Можна використовувати тільки плазму крові

Д. Кров непридатна для переливання

Е. Можна використовувати після обробки

1044. У хворого з важким перебігом вірусного гепатиту в крові виявлено антитіла до вірусів гепатиту В і Д. Як відомо, дельта вірус не може самостійно репродукуватись в гепатоцитах. Завдяки якому процесу стає можливою репродукція вірусу гепатиту Д в присутності вірусу гепатиту В?

А. Інтерференція вірусів

В. Одностороння комплементація вірусів

С. Генетична реактивація дефектних вірусів

Д. Фенотипові змішування

Е. Мутації у геномі дельта-вірусу

1045. У хворого, що переніс 10 тижнів тому жовтяницю, в крові були виявлені HВsАg. Для якої патології це характерно?

А. Вірусного гепатиту С

В. Вірусного гепатиту А

С. Вірусного гепатиту В

Д. Вірусного гепатиту Е

Е. Вірусного гепатиту Д

1046. Серед бiологiчних препаратiв, отриманих генноiнженерним шляхом i впроваджених в практику, є вакцина. Проти якоi вiрусноi iнфекцii вона призначена?

Е. Аденовiрусноi iнфекцii

1047. Про наявність якої інфекції свідчить виявлення в крові HВsАg?

 • Что такое Вирусный гепатит Е
 • Что провоцирует Вирусный гепатит Е
 • Патогенез (что происходит?) во время Вирусного гепатита Е
 • Симптомы Вирусного гепатита Е
 • Диагностика Вирусного гепатита Е
 • Лечение Вирусного гепатита Е
 • Профилактика Вирусного гепатита Е
 • К каким докторам следует обращаться если у Вас Вирусный гепатит Е
 • Что такое Вирусный гепатит Е

  Вирусный гепатит Е выделен из группы гепатитов «ни А, ни В» на основе маркерной диагностики, доказательств фекально-орального механизма и преимущественно водного пути передачи, полученных при ретроспективном анализе (1980) крупной водной вспышки в Индии, наблюдавшейся в 1955 г. Позднее М.С. Балаян с соавт. (1982) выявил вирусоподобные частицы в фекалиях больного вирусным гепатитом Е и подтвердил самостоятельность данной нозологической формы в опыте самозаражением.

  Что провоцирует Вирусный гепатит Е

  Возбудитель вирусного гепатита Е — РНК-геномный вирус, условно включённый в род Calicivirus, хотя в генетическом отношении он имеет существенные различия. Вирионы округлой формы, лишены суперкапсида. В целом вирусный гепатит Е менее устойчив, чем вирусный гепатит А. Он хорошо сохраняется при температуре — 20 °С и ниже. Быстро разрушается при замораживании-оттаивании, под действием хлорсодержащих или иодсодержащих дезинфекционных средств.

  Резервуар и источник инфекции — человек, больной или носитель. Период контагиозности источника точно не установлен, вероятно, он аналогичен таковому при вирусном гепатите А. Вирус обнаруживают в фекалиях в ранние сроки болезни в 15% случаев при лёгких и среднетяжёлых формах; при тяжёлом течении его обнаруживают почти у 50% больных. Доказана патогенность вирусного гепатита Е для шимпанзе, свиней и других животных.

  Механизм передачи — фекально-оральный, путь передачи — преимущественно водный. Имеются данные о распространении возбудителя и контактно-бытовым путём. Предполагают возможность заражения вирусным гепатитом Е при употреблении в пищу сырых моллюсков. В пользу воды как главного фактора передачи инфекции свидетельствуют низкая очаговость, возникновение массовых заболеваний, связанных с сезонами дождей и с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

  Естественная восприимчивость людей высокая, особенно женщин в III триместр беременности. Относительно редкое поражение детей объясняют преобладанием у них стёртых субклинических форм над манифестными, что затрудняет их регистрацию. Имеются достаточные основания полагать, что после перенесённого заболевания формируется напряжённый иммунитет, сохраняющийся, видимо, на протяжении всей жизни переболевшего.

  Основные эпидемиологические признаки. Вирусный гепатит Е широко распространён в странах с тропическим и субтропическим климатом, а также в среднеазиатском регионе. Вирусный гепатит Е эндемичен на территориях с крайне плохим водоснабжением населения, характеризующимся неудовлетворительным качеством воды, опасной в эпидемическом отношении, при выраженном её дефиците (территории риска). Принято считать, что вирусным гепатитом Е ежегодно заболевает около 1 млн человек, а в странах Азии на его долю приходится более половины всех случаев острого гепатита. Крупные водные вспышки (с числом заболевших 15-20 тыс.) имели место в Индии, Бирме, Алжире, Непале, республиках Средней Азии бывшего СССР (Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия). Поскольку отдельной регистрации вирусного гепатита Е не проводится, истинных величин заболеваемости и точный нозоареал определить очень трудно. Стойкие очаги вирусного гепатита Е существуют в Центрально-Азиатском регионе бывшего СССР, преимущественно в низменных и плоскогорных районах. Наряду с крупными вспышками регистрируют и спорадические заболевания. Преимущественно водный путь заражения определяет ряд эпидемиологических особенностей вирусного гепатита Е: взрывообразный характер заболеваемости, своеобразную возрастную структуру заболевших с преимущественным поражением лиц 15-19 лет, незначительную очаговость в семьях, наличие повторяющихся подъёмов заболеваемости в эндемичных районах с интервалом в 7-8 лет, резко выраженную территориальную неравномерность распространённости заболеваемости, сезонное повышение заболеваемости в летне-осенние месяцы.

  Патогенез (что происходит?) во время Вирусного гепатита Е

  Патогенез вирусного гепатита Е до конца не изучен. Заражение происходит при употреблении контаминированной воды или пищи. Вирус, видимо, избирательно поражает гепатоциты, что ведёт к нарушению функции печени и развитию интоксикации. При вирусном гепатите Е значительно чаще, чем при вирусном гепатите Е, встречают тяжёлые формы заболевания, в ряде случаев приводящие к летальному исходу.

  Симптомы Вирусного гепатита Е

  Симптомы вирусного гепатита Е напоминают течение вирусного гепатита А.

  Инкубационный период составляет 10-60 дней, чаще — 30-40 дней. Заболевание обычно начинается постепенно. Преджелтушный период длится от 1 до 9 дней, чаще — 3-4 дня. В это время регистрируются слабость, недомогание, снижение аппетита, у трети больных — тошнота, рвота. У большинства больных имеются боли в эпигастрии и правом подреберье, причем они иногда достигают значительной интенсивности, а в ряде случаев являются первым симптомом заболевания. Повышение температуры тела бывает довольно редко, обычно не больше 38° С. Боли в суставах и уртикарная сыпь не характерны. Желтушный период в не осложненных случаях длится 1-3 недели, характеризуется появлением темной мочи, ахоличного кала, желтухи кожи и склер (иногда значительной), увеличением печени (у большинства больных она выступает из-под реберной дуги на 3-6 см), гипербилирубинемией, повышением активности трансаминаз. С появлением желтухи в отличие от вирусного гепатита А симптомы интоксикации не исчезают. Больные по-прежнему жалуются на слабость, плохой аппетит, боли в эпигастрии и правом подреберье, может быть субфебрилитет, зуд кожи. Период реконвалесценции длится 1-2 месяца, происходит постепенная нормализация клинико-биохимических показателей. В ряде случаев возможно затяжное течение болезни. Характерной особенностью тяжелых больных форм вирусного гепатита Е является гемоглобинурия в результате гемолиза эритроцитов с развитием острой почечной недостаточности и геморрагический синдром. Гемоглобинурия наблюдается у 80 % больных тяжелыми формами вирусного гепатита Е и практически у всех больных с острой печеночной энцефалопатией. Геморрагический синдром проявляется желудочно-кишечными, маточными и другими кровотечениями, причем довольно значительными. Имеется тесная корреляция между тяжестью болезни и состоянием плазменного звена гемостаза. Отмечено, что резкое снижение количества плазменных факторов свертывания крови, а также ингибиторов протеаз предвещает ухудшение состояния и развитие острой печеночной энцефалопатии, опережая клинические симптомы на 1-2 суток, что имеет большое прогностическое значение.

  В большинстве случаев вирусный гепатит Е протекает в легкой и среднетяжелой формах и заканчивается выздоровлением. Однако важной особенностью является то, что у части больных, особенно взрослых, вирусный гепатит Е может протекать в тяжелых и фульминантных формах с развитием острой печеночной энцефалопатии и заканчиваться летально. Общая летальность от вирусного гепатита Е во время вспышек составляет 1-5 %, а среди беременных — 10-20 %, особенно во второй половине беременности. Избирательную высокую летальность беременных считают своеобразной диагностической меткой эпидемий вирусного гепатита Е. Клиническими особенностями фульминантных вариантов вирусного гепатита Е у беременных являются: поздние сроки беременности (не ранее 24 недель); резкое ухудшение состояния накануне родов (выкидыша) или сразу после них: бурное развитие острой печеночной энцефалопатии с прекоматозными изменениями в течение первых двух недель болезни и переходом к глубокой печеночной коме на протяжении ближайших 1-2 суток; выраженный геморрагический синдром с повышенной кровоточивостью в родах; частая антенатальная гибель плода; развитие печеночно-почечного синдрома.

  Диагностика Вирусного гепатита Е

  Основу лабораторной диагностика вирусного гепатита Е составляет обнаружение антигенов вирусного гепатита Е с помощью ПЦР и выявление IgM и IgG к антигенам вирусного гепатита Е.

  Дифференциальная диагностика вирусного гепатита Е затруднена в связи с тем, что клиническое течение гепатита Е в основных своих проявлениях сходно с другими вирусными гепатитами. При дифференциальной диагностике следует учитывать анамнестические сведения о пребывании больного в районах, неблагополучных по данному заболеванию (тропики и субтропики, среднеазиатские республики СНГ). Гепатитом Е чаще заболевают лица молодого возраста. При подозрении на гепатит Е у беременных для подтверждения диагноза необходима обязательная маркерная диагностика, поскольку у них заболевание протекает наиболее тяжело с большим количеством летальных исходов.

  Лечение Вирусного гепатита Е

  Лечение вирусного гепатита Е в неосложнённых случаях аналогично таковому при вирусном гепатите А.

  Лечение больных легкими и среднетяжелыми формами вирусного гепатита Е проводят по общепринятой схеме — диета, лечебно-охранительный режим, при необходимости — дезинтоксикационные средства; назначение кортикостероидов не показано. Лечение тяжелых форм вирусного гепатита Е организуется в отделениях интенсивной терапии.

  Дезинтоксикационная терапия включает внутривенное введение гемодеза, 5-10 %-го раствора глюкозы, изотонического раствора хлористого натрия в сочетании с препаратами калия и магния. Назначаются ингибиторы протеаз. Для профилактики и лечения геморрагического синдрома используется трентал, дицинон, переливание свежезамороженной плазмы, тромбоцитарной массы и т.д.

  Принципы акушерской тактики при вирусном гепатите Е заключаются в следующем:

  — интенсивная терапия основного заболевания в условиях максимального физического и психического покоя;

  — профилактика и лечение геморрагического синдрома;

  — своевременное выявление предвестников угрозы прерывания беременности (боли в пояснице, внизу живота, повышение тонуса матки, появление кровянистых выделений из половых путей);

  — лечение угрозы прерывания беременности.

  При начавшемся аборте и родах необходимо обеспечить полноценное обезболивание на каждом этапе, особенно при акушерских операциях и пособиях. Следует стремиться к укорочению периода родов. В послеродовом периоде необходимо обеспечить профилактику кровотечений.

  Выписка больных вирусным гепатитом Е из стационара и диспансерное наблюдение реконвалесцентов рекомендуется проводить, как при вирусном гепатите А.

  Профилактика Вирусного гепатита Е

  Особое значение уделяют обеззараживанию воды. Меры специфической профилактики не разработаны. Имеются рекомендации о введении беременным специфического иммуноглобулина.

  Гепатит — это воспалительное заболевание печени. Гепатит может быть острый и хронический.

  По происхождению гепатиты бывают:

 • Вирусные. Вирусных гепатитов существует несколько видов: A, B, C, D, E и G. Каждый вид вызывается своим вирусом.
 • Токсические. Причины токсического гепатита: алкоголь — 50-80% больных — алкоголики; бензол, четырех хлористый углерод, ДДТ; лекарства; анилиновые красители; соли тяжелых металлов
 • Обменные гепатиты, связанные с нарушениями обмена ве-ществ, с длительным неполноценным питанием.
 • Наиболее распространены вирусные гепатиты.

 • Гепатит А вызывается вирусом гепатита А. Он распространяется через пищу или напитки, которые были заражены слюной инфицированного вирусом человека, через грязные руки.
 • Вирус гепатита В может вызвать серьезные формы гепатита. Распространяется через кровь (царапины, инъекции, переливание крови). Основными факторами риска являются небезопасный секс и внутривенное употребление наркотиков.
 • Хроническая форма гепатита С может привести к циррозу печени, раку печени или ее удалению. Основным путем распространения вируса является контакт с кровью и ее продуктами.
 • Гепатит D вызывается вирусом гепатита D и всегда сопровождается гепатитом B. Гепатит D распространяется теми же самыми способами, что и гепатит B.
 • Гепатит E подобен гепатиту А. Прямой контакт с калом инфицированного человека или косвенным фекальным загрязнением продовольствия, воды, сырых моллюсков, рук или посуды может перенести в рот достаточное количество вируса, чтобы вызвать инфекцию.
 • Гепатиты F и G еще не достаточно изучены.
 • Симптомы. Гепатит может проявляться в желтушной и безжелтушной формах.

  Часто гепатит начинается как обычная простуда: с повышением температуры, недомоганием, слабостью, головными болями. Через некоторое время появляется желтушное окрашивание белка глаз и кожи.

  У большинства больных с хроническим гепатитом С заболевание протекает бессимптомно. Если жалобы существуют, то это чаще всего слабость, тупые боли в правом подреберье, тошнота, снижение аппетита, кожный зуд, снижение частоты сердцебиения, угнетенное психическое состояние, повышенная раздражительность, бессонница, возможно повышение температуры.

  Лечение гепатита направлено на устранение причины, вызвавшей гепатит.

  Любой вирусный гепатит — это инфекционное заболевание печени, и его в принципе могут лечить как специалисты по инфекционным болезням (инфекционисты), так и специалисты по заболеваниям печени (гастроэнтерологи и гепатологи).

  Острые гепатиты А и В лучше распознают и лечат инфекционисты (так как их проявления могут напоминать другие инфекционные заболевания), проходят без специального противовирусного лечения и завершаются выздоровлением.

  С хроническими гепатитами В и С нужно обращаться к гепатологу. Хронический гепатит вылечить не просто, но он поддается лечению, которое может занять несколько месяцев, может быть — год. Главное — вовремя его начать и не сдаваться.

  Как правило используется комбинированная противовирусная терапия, но могут быть и ноу-хау врача.

  Гепатити: А, В, С, Д, Е. Симптоми, лікування, профілактика

  Гострі і хронічні запальні захворювання печінки, що вражають весь орган, носять назву «гепатит».

  Найчастіше хвороба має вірусну природу, що пояснює її швидке поширення і зараження населення.

  Небезпека гепатиту в тому, що він може призвести до цирозу печінки та інших ускладнень, які підірвуть здоров’я людини на багато місяців. До того ж, нерідко смертельні випадки від гострих, так і хронічних форм гепатитів.

  Класифікація гепатитів

  Гепатит протікає в двох формах: гострої і хронічної.

  Для гострої форми характерне стрімке погіршення стану людини, яке проявляється в підйомі температури, слабкості, інтоксикації організму. Іноді розвивається жовтяниця внаслідок порушення роботи печінки. При жовтяниці шкіра і очні яблука набувають жовтуватий відтінок.

  Хронічна форма гепатиту більш підступна. При ній людина може не здогадуватися про свою хворобу. Довгий час хвороба може залишатися безсимптомною, але з часом розмір печінки збільшується, з’являються тупі ниючі болі в підреберній зоні і болі в шлунку після важкої їжі.

  Небезпека хронічної форми гепатиту в тому, що вона призводить до цирозу печінки і можливого розвитку раку. Найчастіше зустрічаються гепатити вірусної природи.

  Класифікація гепатитів виглядає наступним чином:

  Ще один вид гепатиту — аутоімунний, який спостерігається переважно у жінок. При аутоімунному гепатиті страждає печінка, так і інші внутрішні органи, наприклад, підшлункова залоза. Іноді хвороба виникає раптово, розвивається в гострій формі, але, на відміну від інших гепатитів, не проходить навіть протягом тривалого часу. Але найчастіше має місце хронічна форма аутоімунного гепатиту, який «запускається» як реакція на якийсь зовнішній збудник.

  Досі невідомо, що саме викликає аутоімунний гепатит. Хронічна форма цього гепатиту постійно прогресує, але 20-річна виживаність хворих перевищує 80 %.

  Дивіться також: що таке гепатит – всесвітня організація охорони здоров’я.

  Симптоми гепатиту А, В, С, Д, Е

  Симптоми вірусних гепатитів при гострій і хронічній формі слабо відрізняються один від одного.

  Для гепатитів А, В, Д, Е характерні наступні прояви: слабкість, блювання, діарея, підвищення температури, болі в шлунку, болі в підреберній зоні, потемніння сечі, жовтяниця, ознаки інтоксикації організму, збільшення печінки. Ступінь прояву симптомів залежить від форми гепатиту. При хронічному перебігу хвороби симптоми можуть мати слабовиражений характер або бути відсутнім зовсім.

  Гепатит С за своїми клінічними проявами відрізняється від інших типів гепатиту. Для нього характерний синдром хронічної втоми, при якому людина скаржиться на сильну слабкість, втомлюваність і порушення сну.

  Лікарський гепатит відзначається симптомами, які характерні для всіх вірусних гепатитів, а саме: слабкість і стомлюваність, нудота, блювання, діарея або запор, біль у підреберній зоні, можлива печія, жовтяниця та шкірні висипання. На лікарський гепатит свідчить поліпшення стану людини після скасування призначених лікарських препаратів.

  Аутоімунний гепатит найчастіше починається гостро, його симптоми не відрізняються від симптомів вірусного гепатиту, але з то лише різницею, що вони не проходять навіть протягом кількох місяців. У рідкісних випадках хвороба розвивається повільно, клінічні прояви слабо виражені. З’являються тяжкість і біль під ребрами з правої сторони, слабкість, легка жовтяниця.

  З плином часу симптоми стають вираженими, додаються нові ознаки, наприклад, шкірний висип та інші шкірні реакції, у жінок розвивається аменорея. На тлі аутоімунного гепатиту розвиваються такі хвороби: виразковий коліт, синдром Шегрена, плеврит, перикардит, вітіліго, цукровий діабет, синдром Кушинга, анемія і т. д.

  Діагностика гепатитів

  Діагностика вірусних гепатитів полягає у встановленні всіх симптомів, проведення тестів на антитіла та аналізу крові на показники білірубіну, печінкових ферментів аланінамінотрансферази і аланинаминотранспептидазы. Велике значення приділяють ультразвукової діагностики, яка дозволяє виявити ступінь ураження печінки.

  Діагностику лікарського гепатиту проводять також за допомогою тестів на антитіла і аналізу крові, але з метою підтвердження діагнозу. Крім того, поліпшення стану людини після відміни лікарських препаратів може стати яскравим ознакою такого гепатиту.

  Діагностику аутоімунний гепатиту проводять за допомогою аналізу крові на антитіла до вірусним гепатитам, виключаючи їх, аналізу крові на показники білірубіну, печінкових ферментів аланінамінотрансферази і аланинаминотранспептидазы, аналізу на аутоімунні антитіла. Іноді проводять біопсію печінки.

  Лікування вірусних гепатитів полягає в симптоматичному лікуванні, прийом противірусних препаратів, у деяких випадках інтерферонів та імуномодуляторів, проводять вакцинацію. Важливими моментами є дотримання режиму, дієти і обмеження фізичних навантажень.

  Лікування лікарського гепатиту ґрунтується на дезінтоксикаційної терапії і призначення ліків, які допоможуть відновити пошкоджену печінку.

  Аутоімунні гепатити лікуються за допомогою регулярного прийому глюкокортикоїдних препаратів, що знижує інтенсивність аутоімунних процесів. Лікування тривале, може займати кілька років.

  Профілактика гепатитів

  Щоб уберегтися від вірусного гепатиту, необхідно слідувати простим правилам:

 • ретельно мити фрукти і овочі, а також пити лише чисту воду;
 • слід уникати близького контакту із зараженим людиною;
 • практикувати захищений секс;
 • татуювання слід робити лише у перевірених салонах, де дотримується всіх правил стерильності;
 • не користуватися однією бритвою і зубною щіткою з близькими людьми;
 • провести вакцинацію.
 • Перераховані вище правила легко дотримуватися. Це дозволить людині вберегтися від хвороби, яка може грунтовно підірвати його здоров’я на тривалий час.

  ТЕМА №17. Вирусы гепатитов А, В, С, Д, Е. Герпесвирусы. Принципы лечения, профилактика

  Герпесви́русы (лат. Herpesviridae) — большое семейство ДНК-содержащих вирусов, вызывающее разнообразные болезни не только у человека и других млекопитающих, но и у птиц, рептилий, амфибий, рыб. Герпесвирусами заражено большинство населения нашей планеты. Отличительным признаком вирусов этого семейства является нахождение вируса в клетках латентно, персистируя, бесконечно длительное время, без клинических проявлений. Герпесвирусами заражаются человек и животные. Образование новых вирусных частиц идет под управлением вирусного генома. При попадании в организм носителя, герпесвирусы адсорбируются на клетках-мишенях и освобождаются от капсида и дополнительной оболочки-конверта. Следующим этапом происходит внедрение вирусной ДНК в ядро клетки. Затем, на ядерной мембране, идет образование и созревание новых вирионов и последующее их отпочковывание. Для оболочки вируса, его капсида и ДНК, используются аминокислоты, белки, липопротеиды, нуклеозиды клетки-хозяина. По мере истощения внутриклеточных резервов, эти молекулы поступают в инфицированную клетку из межтканевых пространств. Вирус передается главным образом контактным путем:

  • прямой контакт (в том числе половой путь передачи),
  • воздушно капельным,
  • через предметы обихода и гигиены (общие полотенца, носовые платки и т.п.)
  • вертикальным путями (от матери к плоду). Такое заражение может произойти во время родов (контакт с родовыми путями матери), трансплацентарно или же вирус проникает в полость матки через цервикальный канал шейки матки (восходящий путь).
 • α-герпесвирусы (аlphaherpesvirinae, VC 31.1.),
 • β-герпесвирусы (betaherpesvirinae, VC 31.2.),
 • γ-герпесвирусы (gammaherpesvirinae, VC 31.3.)
 • подсемейство неклассифицируемых вирусов
 • Профилактика герпеса заключается, прежде всего, в укреплении иммунитета. Желательно соблюдать режим сна и отдыха, не забывать про закаливание. В период эпидемий ОРВИ и гриппа важно избегать пребывания в людных местах. Тем, у кого часто бывают обострения герпеса, рекомендуется проверить состояние иммунитета и пройти обследование, в том числе на наличие других скрытых инфекций.

  Лечение. На сегодня не существует лекарств, которые бы полностью уничтожали вирус герпеса в организме человека. Однако существует группа специальных противовирусных средств, эффективно подавляющих размножение ВПГ-I. Рецидивы, поражающие губы или слизистую носа, неплохо поддаются местному лечению кремом или мазью. В более тяжелых случаях врач может порекомендовать таблетки.

  Гепатит А (также называемый Болезнью Боткина) — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (англ. HAV). Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через зараженную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем — 28 дней. Гепатит А не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита А, которые обеспечивают дальнейший иммунитет. Ранние симптомы инфицирования гепатитом А (ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошноты и рвоты и боли в мышцах) могут быть ошибочно приняты за симптомы другой болезни с интоксикацией и лихорадкой, однако у ряда лиц, особенно детей, симптомы не проявляются вообще. Вирус гепатита А обладает прямым цитопатическим действием, то есть способен непосредственно повреждать гепатоциты. Гепатит А характеризуется воспалительными и некротическими изменениями в ткани печени и синдромом интоксикации, увеличением печени и селезёнки, клинико-лабораторными признаками нарушений функции печени, в ряде случаев желтухой с потемнением мочи и обесцвечиванием кала. После попадания в организм вирус гепатита А проникает в кровеносную систему через клетки эпителия ротовой части глотки или кишечник. Кровь переносит вирус к печени, где вирусные частицы размножаются в гепатоцитах и клетках Купфера (макрофагах печени). Вирионы секретируются в жёлчь и выводятся со стулом. Вирусные частицы экскретируются в значительных количествах в среднем около 11 дней до появления симптомов или IgM против вируса гепатита А в крови. Инкубационный период длится от 15 до 50 дней, смертность составляет менее 0,5%.

  Лечение. Дезинтоксикационная терапия, которая снижает интоксикацию при повреждении печени (растворы, которые «разбавляют» кровь, содержащую токсины, и способствуют их выведению), и симптоматическая терапия, которая устраняет симптомы заболевания, улучшает общее состояние больного.

  Профилактика. Сегодня созданы достаточно эффективные вакцины, защищающие от гепатита А. Эти вакцины представляют собой убитые вирусы гепатита А и обладают высокой иммуногенностью. Вакцина вводится двукратно с интервалом 6-12 месяцев. После введения первой дозы вакцины антитела к вирусу гепатита А у большинства вакцинированных появляются через 2 недели.

  Гепати́т В — антропонозное вирусное заболевание, вызываемое возбудителем с выраженными гепатотропными свойствами — вирус гепатита В (в специальной литературе его могут обозначать «вирус ГВ», ВГВ или HBV) из семейства гепаднавирусов. Вирус отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к различным физическим и химическим факторам: низким и высоким температурам (в том числе кипячению), многократному замораживанию и оттаиванию, длительному воздействию кислой среды. Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита В может сохраняться до нескольких недель: даже в засохшем и незаметном пятне крови, на лезвии бритвы, конце иглы. В сыворотке крови при температуре +30°С инфекционность вируса сохраняется в течение 6 месяцев, при температуре −20°С около 15 лет; в сухой плазме — 25 лет. Инактивируется при автоклавировании в течение 30 минут, стерилизации сухим жаром при температуре 160°С в течение 60 минут, прогревании при 60°С в течение 10 часов.

  Лечение. При остром гепатите В назначается только поддерживающая и дезинтоксикационная терапия, направленная на выведение токсинов и восстановление ткани печени. Противовирусное лечение не проводится. При хроническом гепатите В проводится комплексное лечение, которое подбирается индивидуально. Специальные препараты назначают в соответствии с формой и степенью тяжести заболевания. Для лечения хронического гепатита В используют противовирусные препараты группы альфа- интерферонов и аналоги нуклеозидов (ламивудин, адефовир). Эти препараты значительно снижают скорость размножения вирусов, препятствуют сборке вирионов в клетках печени. Препараты назначают и отдельно друг от друга и в комбинации. Выбор схемы терапии зависит от течения и стадии заболевания. Правильно подобрать схему лечения может только врач. Лечение может длиться от 6 месяцев до нескольких лет.

  Для профилактики инфицирования вирусом гепатита В применяют вакцины от гепатита В (Энджерикс В, Комбиотех, Эувакс и др.). Вакцины представляют собой раствор, содержащий основной иммуногенный белок вируса гепатита В, HВs Ag . Антитела к этому белку (то есть, к вирусу гепатита Б) начинают вырабатываться через две недели после введения вакцины. После трех положенных введений вакцины иммунитет вырабатывается в 99% случаев.

  Гепати́т C — антропонозное вирусное заболевание с парентеральным и инструментальным путем заражения. Заражение также возможно через поврежденную кожу и слизистые, наиболее опасным фактором передачи является кровь. Часто протекает в виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных форм и склонен к хронизации. Гепатит С называют «ласковым убийцей» из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний. Источником инфекции являются больные с активным гепатитом C и латентные больные — носители вируса. HCV-инфекция является инфекцией с парентеральным механизмом заражения — через инфицированную кровь и её компоненты. Инфицирование возможно при парентеральных манипуляциях, в том числе в медицинских учреждениях, включая оказание стоматологических услуг, через инъекционное оборудование, при акупунктуре, пирсинге, нанесении татуировок, при оказании ряда услуг в парикмахерских, однако при половых контактах вероятность заболеть гепатитом С гораздо меньше, чем гепатитом В, и сводится к минимальным показателям. В 20 % случаев не удаётся установить способ передачи вируса. Наиболее опасны (с точки зрения источника) больные с ХГС (хроническим гепатитом С).

  Лечение. В настоящее время стандартом лечения вирусного гепатита С, принятым рядом стран, является комбинированная противовирусная терапия (ПВТ) препаратами пегилированного интерферона альфа и рибавирина. Согласно этому стандарту ПВТ показана пациентам с постоянно повышенными уровнями АЛТ в сыворотке крови, при определении РНК вируса гепатита С и наличии выраженных гистологических изменений в печени больного. Действующей вакцины пока нет. Однако поиски ее ведутся.

  Гепати́т-де́льта (δ) (Гепатит D) — вирусная антропонозная инфекция с парентеральным механизмом заражения, для которой характерно воспалительное поражение печени. Парентеральный вирусный гепатит D вызывается дефектным РНК-вирусом (сателлитом) вируса-помощника ВГВ с размером генома 19 нм. Относится к семейству Deltavirus. Важнейшей особенностью возбудителя является его облигатная зависимость от наличия вспомогательного вируса, в роли которого выступает вирус гепатита B. Только при его наличии в организме человека возможна репликация возбудителя дельта-инфекции, и потому вирус гепатита D встречается исключительно в коинфекции с вирусом гепатита B. Пути заражения сходны с таковыми при гепатите В. Дельта-гепатит характеризуется тяжелым течением. Клинические проявления острого гепатита D в основном зависят от интенсивности иммунного ответа и от особенностей инфекционного процесса: заражение произошло «поверх» существовавшего ранее гепатита B (суперинфекция) или эти два вируса попали в организм вместе (ко-инфекция).

  Для лечения используется интерферонотерапия.

  Профилактика. Специфическая (вакцинация против гепатита B), неспецифическая (гигиена, безопасный секс, дезинфекция медицинского инструментария).

  Гепатит Д, известный так же как дельта-гепатит, опасное и сложное заболевание, провоцируемое вирусом гепатита Д, и приводящее к тяжелому урону печени. Вирус гепатита Д безоболочный вирус, в этом его схожесть с вирусным гепатитом Е, использующий вирус гепатита Б в качестве помощника для своего размножения. Иными словами, заразиться вирусным гепатитом Д может человек, имеющий гепатит Б в анамнезе либо являющийся носителем гепатита Б в противном случае заражения не произойдет. По типу симбиоза между вирусами Б и Д, различают две форты дельта инфекции: коинфекция – острая инфекция с параллельным заражением гепатитами Б и Д, и суперинфекция – острое инфицирование ВГД носителей (ВГД –Вирус Гепатита Д) поверхностного антигена гепатита Б (внедрение в поверхностный антиген).

  Несмотря на то, что гепатит Д наименее распространен, по сравнению с , что обуславливается его основной особенностью – зависимостью то наличия гепатита Б, без которого репликация (размножение) возбудителя невозможна, вирусный гепатит Д характерен наиболее тяжелыми формами течения заболевания. То как передается гепатит Д, характеризует его как инфекцию парентерального механизма, когда попадание в организм происходит, минуя желудочно-кишечный тракт, напрямую через кровь. Наиболее подвержены риску заражения люди употребляющие иньекционные наркотические средства, пользующиеся при этом одним шприцом, прибегающие к услугам сомнительных татуировщиков или низкоуровневым салонам маникюра и педикюра. Существует риск инфицирования между половыми партнерами, а так же вертикальный путь, младенцу от мамы во время прохождения родовых путей.

  Инкубационный период гепатита Д составляет от 3 до 8 недель, по истечении которого в резкой форме проявляются характерные для грипповидного варианта гепатита А симптомы, быстро перерастающие в клиническую картину гепатита Б, причем присутствие двух форм заболевания определяет разные серологические показатели (картина антител) инфекции.

  Суперинфекция вирусом может спровоцировать фульминантный (молниеносный) острый гепатит, при котором возможен летальный исход, при отсутствии своевременного и квалифицированного вмешательства медицинского персонала. Хронический гепатит Д может быть следствием коинфекции (1-3%) так и суперинфекции с показателями превышающими 70-80%. Хронический гепатит Д не всегда имеет специфичные симптомы и внешне проявляется признаками характерными для иных видов гепатита в хронической форме.

  Патоморфологически вирусный гепатит Д не имеет характерных свойств, отличных от гепатита Б и характеризуется выраженным некрозом, преобладающим над воспалительным процессом. Симбиоз гепатитов Б и Д усугубляет патологические процессы приводящие в обширным некрозам печени и, как следствие к острой печеночной недостаточности.

  Симптомы гепатита Д характерны для клинической картины признакам гепатита Б, но с преобладанием тяжелых и очень тяжелых форм протекания. Тошнота и рвота сопровождающиеся повышением температуры и потерей аппетита, потемнение мочи на фоне обесцвечивающегося кала, боли в верхней правой части брюшной полости и суставах, мышечные боли и общая ломота в теле, с общей слабостью и потерей работоспособности характерны для гепатита этого вида.

  Для диагностики гепатита Д проводят ряд лабораторных исследований крови, с целью выявления гепатита Б и дельта инфекции. Кроме этого используется ультразвуковая диагностика для выявления масштабов поражения печени. Следует отметить, что не всегда лабораторные анализы дают полную картину поражения печеночной ткани, а степень некро-воспалительных изменений портальной и перепортальной зоны а так же уровень микро и макровекулярного стеатоза (скопление жировых клеток в протоках) в значительной мере определяет направление в подборе адекватной терапии. Опасность гепатита Д нельзя недооценивать, вред организму причиняемый болезнью не менее, чем от нашумевшего вирусного гепатита С. Ситуация может значительно усугубится наличием в истории болезни пациента аутоиммунных заболеваний как синдром красной волчанки или хронический аутоиммунный гепатит.

  На сегодняшний день вакцины от гепатита Д не зарегистрирована ни в одной стране мира. Лечение гепатита Д в первую очередь направленно на нивелирование болезненных симптомов и облегчение состояния больного. Использование интерферонов в терапевтических целях позволяет сдерживать активность гепатита Б, при этом не показывает высокой эффективности при воздействии на дельта вирус, лишь косвенно угнетая его деятельность. Использование пегинтерферонов несколько увеличило эффективность, однако только уменьшая активность вируса гепатита Д.

  Лечение гепатита Д в Израиле в последнее время выходит на принципиально новый уровень. Такое заявление сделали израильские специалисты зарегистрировав в апреля 2013 года новую вакцину третьего поколения против гепатита Б (напомним что жизнедеятельность гепатита Д без гепатита Б невозможна). Ее принципиальные отличия от прежних вакцин, разработанных в 1992 году, в задействовании всех трех белков вируса, в отличии от прежних модифицирующих только один белок, а так же возможность эффективного использования людям с угнетенным иммунитетом и страдающим ожирением. Стоит подчеркнуть, что израильские специалисты в области гепатологии стоят у истоков наиболее прогрессивных методов лечения гепатитов.

  В продолжении традиции сильнейших, израильская компания Vecoy Nanomedicines, работающая в сфере биотехнологий, в сентябре 2012 года сделала прорывное заявление, предложив хитрый метод ликвидации вирусов, путем вовлечения последних в микро ловушки, где они будут самоуничтожаться. Новейший терапевтический метод Vecoy позволяет уничтожить огромный перечень опаснейших вирусов, чаще всего приводящих к смертельному исходу, не подвластных ни лечению, ни прививкам, включая все виды гепатитов. Вирусы – одна из максимально полиморфных (способность существовать в разных формах и состояниях) и резистентных (сопротивляемость, устойчивость) форм, именно благодаря этим качествам иммунная система не всегда их идентифицирует, а медикаменты не действуют на мутирующие виды. Вместе с тем, вирусы имеют уязвимую сторону – их клетки – хозяин. Нанотехнологии используемые компанией Vecoy «предлагают» вирусу две опции: либо ловушка, либо определенно запрограммированная мутация, при которой вирус не сможет попасть в клетку – оба варианта печальны для вируса. В скором будущем начнутся клинические испытания разработок Vecoy Nanomedicines, и если работа Эреза Ливне (биолог, ведущий исследование) будет успешна, то имя израильского ученного войдет в историю на равнее с Луи Пастером – изобретателем пастерилизации, Александром Флемингом, открывшим пенициллин и Джонасом Солкомом, чьему авторству принадлежит вакцина против полиомиелита.